Loading...
Bezár
Nyitvatartási idő
Hétköznap:10-16:00 óráig, hétvégén zárva
Facebook
Instagramm
Kutya
Macska
Kisállat
Madár
Akvarisztika
Lótartás
Járványvédelem

VALENTIN-NAPI FOTÓPÁLYÁZAT - JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. Szervező

Cég név: Tápfutár Webáruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Szervező)

Rövidített elnevezés: Tápfutár Webáruház Zrt.

Képviseli: Dr. Szetmár István vezérigazgató

Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.

Nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

Adószám: 23460436-2-43

E-mailcíme: info@tapfutar.hu

Telefonszáma: +36209594244

 A játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden nagykorú természetes személy.

A nyereményjátékban résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 1. Ingyenesség, a játékban való részvétel

2.1. A játékban résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

2.2. A játékból -­ a Szervező megítélése alapján -­ kizárásra kerülhetnek azok a Szervezetek, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

2.3. Szervező kizárólag azokat a hozzászólásokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-­mail címet vesz igénybe, a Szervező az adott Játékost és Pályázatát kizárhatja a Játékból. A játékkal kapcsolatos, Facebook profil és e­mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

A játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a hozzászólások, posztok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) gyűlöletkeltő, illetve vallási, politikai nézeteket sértő, vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.

 1. Játék menete

A gttps://facebook.com/grandopet.hu, a továbbiakban a Grandopet Facebook oldalán megosztott játék posztja alatt hozzászólás formájában a Játékosoknak a következő a feladata:

- hozzászólás formájában küldjön be egy saját készítésű fotót, amin a legjobban látszik, hogy mennyire szeretik egymást Kedvencével. A kép szóljon a gazdiról és kedvencéről, legyen az kutya macska, vagy bármilyen kedvtelésből tartott háziállat.

 1. Nyertesek és nyeremények

Nyeremény:

 1. helyezett: 8.000 Ft,
 2. helyezett: 5.000 Ft,
 3. helyezett: 3.000 Ft értékű kupon, melyet levásárolhat a Grandopet.hu webáruházban.

A három nyertest egy, a véletlenszerűség elvén alapuló rendszer segítségével választjuk ki.

 1. Határidők

A játék kezdete: 2021. 02. 01.

A játék vége: 2021. 02.14. 24:00

Eredményhirdetés a facebookon: 2021.02.15. 15:00 óra

 1. A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest Facebook üzenetben értesítjük nyereményéről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. Amennyiben a játékos az üzenetre 3 naptári napon nem jelez vissza, úgy a nyereménye a listában szereplő, sorban következő játékosra száll át. A Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget.

 1. Szervezői jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

 1. Adatkezelés

A nyertes játékosoknak hozzá kell járulniuk, hogy személyes adataik (facebook elérhetőség, e-mailcím és a születési dátum) a nyeremény megnyerése esetén megadásra kerüljön a Szervező részére annak érdekében, hogy megnyert kupon részére megküldhető legyen e-mailen.

Amennyiben nem kívánja megadni a fenti adatait, akkor új nyertes kerül sorsolásra a fentiek szerint.   

Székesfehérvár, 2021. január 28.