Loading...
Ingyenes házhozszállítás

Kérdőív nyereményjáték  - Játékszabályzat

 1. Szervező
 2. Cég név: Tápfutár Webáruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Szervező)

  Rövidített elnevezés: Tápfutár Webáruház Zrt.

  Képviseli: Dr. Szetmár István vezérigazgató

  Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.

  Nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

  Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

  Adószám: 23460436-2-43

  E-mailcíme: info@tapfutar.hu

  Telefonszáma: +36209594244

  A játékban résztvevő személyek

  A játékban részt vehet minden nagykorú természetes személy. 

  A nyereményjátékban résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

  1. Ingyenesség, a játékban való részvétel

  2.1. A játékban való részvétel  ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

  2.2. A játékból –­ a Szervező megítélése alapján –­ kizárásra kerülhetnek azok a Szervezetek, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

  2.3. Szervező kizárólag azokat a hozzászólásokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-­mail címet vesz igénybe, a Szervező az adott Játékost és Pályázatát kizárhatja a Játékból. A játékkal kapcsolatos, Facebook profil és e­mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

  A játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a hozzászólások, posztok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) gyűlöletkeltő, illetve vallási, politikai nézeteket sértő, vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.

  1. Játék menete

  A játékos feladata, hogy a nyereményjátékban a meghirdetett, https://eu.jotform.com/build/212422663972356 címen elérhető kérdőívet maradéktalanul kitöltse és a „Küldés” gombra kattintva eljuttassa a szervező részére. 

  1. Nyertesek és nyeremények

  Fődíjak: 

  1. helyezett: 50.000 Ft,
  2. helyezett: 30.000 Ft,
  3. helyezett: 20.000 Ft értékű kupon, melyet levásárolhat a Grandopet.hu webáruházban

  Különdíjak:

  A fődíjak mellett 10 db különdíjazottat is sorsolunk, akik fejenként 1 db 10.000 Ft értékű kupont nyerhetnek. 

  A nyerteseket egy, a véletlenszerűség elvén alapuló rendszer segítségével választjuk ki.

  1. Határidők

  A játék kezdete: 2021. 09. 06. 

  A játék vége: 2021. 10.06. 24:00

  Eredményhirdetés e-mailben: 2021. 10. 07. 

  1. A nyeremény átvételének feltételei

  A nyertest e-mail üzenetben értesítjük nyereményéről, valamint a nyeremény felhasználási módjáról. Amennyiben a játékos az üzenetre 3 naptári napon nem jelez vissza, úgy a nyereménye a listában szereplő, sorban következő játékosra száll át. A Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget.

  1. Szervezői jogai

  A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

  1. Adatkezelés

  A játékosok a kérdőív kitöltésével automatikusan hozzá járulnak ahhoz, hogy személyes adataik (név, e-mailcím és születési dátum) átadásra kerülnek a Szervező részére annak érdekében, hogy az esetlegesen megnyert kupon részére megküldhető legyen e-mailen. 

  Amennyiben nem kívánja megadni a fenti adatait, nem vehet részt a játékban és nem tudja beküldeni az űrlapot sem.   

  Székesfehérvár, 2021. szeptember 06.

 Vissza a főoldalra 

az újrarendelés gyakoriságát a kosár oldalon tudod megadni a kiválasztott termékek esetében