Loading...
Ingyenes házhozszállítás

Keverék kutya fotópályázat

Keverék kutya fotópályázat

 1. Szervező


  Cég név:Tápfutár Webáruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Rövidített elnevezés:Tápfutár Webáruház Zrt.
  Képviseli: Dr. Szetmár István vezérigazgató
  Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.
  Levelezési cím: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.
  Adószám: 23460436-2-43
  Közösségi adószám: HU23460436
  Cégjegyzékszám: 01-10-047128
  E-mail címe: info@tapfutar.hu
  Telefonszáma: +36 20 959 4244

A keverék kutya fotópályázat nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a keverék kutya szépségversenyt a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a keverék kutya fotópályázattal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljeskörűen mentesül a keverék kutya fotópályázattal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

Szabályzat elérhetősége:  https://www.grandopet.hu/ oldalán érhető el.

A VERSENYBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A versenyben részt vehet minden nagykorú természetes személy. A keverék kutya fotópályázaton résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 1. A VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

2.1. A versenyből -¬ a Szervező megítélése alapján -¬ kizárásra kerülhetnek azok a Szervezetek, akik a Verseny szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem saját állat fotójával nevezők azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen versenyben résztvevőnek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb keverék kutya fotópályázaton történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Versenyen abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

2.2. Szervező kizárólag azokat a pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyekben legalább egy, a témában megjelölt kiskedvencről készült fotó szerepel.

2.3. A nevező képek beküldésével felhatalmazza a Szervezőt a beküldött képeinek további korlátlan (bármely internetes felületen) felhasználására 2024. október 19. napjáig, amellyel kapcsolatban ellenszolgáltatásra nem tart igényt a Szervezővel szemben.

 1. VERSENY MENETE

A keverék kutya fotópályázaton résztvevőknek a következő a feladata:

A Facebook oldalon közzétett poszt alatt komment formájában osszon meg egy fotót keverék kutyusáról, amelyet a legszebbnek, legjobbnak gondol.

 1. NYERTESEK ÉS NYEREMÉNYEK

Nyeremény:

 1. helyezett – 1 x 11,4 kg Carnilove True Fresh Beef száraz kutyatáp + egy 20%-os kedvezményre feljogosító kupon, amely bármilyen Carnilove száraz kutyatápra beváltható
 2. helyezett – 1 x 4 kg Carnilove True Fresh Beef száraz kutyatáp + egy 15%-os kedvezményre feljogosító kupon, amely bármilyen Carnilove száraz kutyatápra beváltható
 3. helyezett – 1 x 1,4 kg Carnilove True Fresh Beef száraz kutyatáp + egy 10%-os kedvezményre feljogosító kupon, amely bármilyen Carnilove száraz kutyatápra beváltható

A három nyertes sorsolás útján kerül kiválasztásra!

A nyeremény kuponok teljes áru termékekre használhatóak fel és más kedvezményekkel nem vonhatók össze!

 1. HATÁRIDŐK

A verseny kezdete: 2023. 10. 12. 08:00
A verseny vége: 2023. 10. 19. 23:59
Sorsolás: 2023. 10. 20.

Eredményhirdetés a Facebook felületünkön történik a sorsolást követően.

 1. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

Az eredményhirdetést követően a szerencsés nyerteseket privát üzenetben értesítjük nyereményükről. Amennyiben a nyertes az üzenetre 3 naptári napon nem jelez vissza, úgy a nyereménye a listában szereplő, sorban következő versenyzőre száll át. A Versenyző által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget.
A keverék kutya fotópályázaton nem vehetnek részt, továbbá a keverék kutya fotópályázatról kizárásra kerülnek:

 • a keverék kutya fotópályázat Szervezője és Lebonyolítója,
 • a keverék kutya fotópályázat Szervezőjével és Lebonyolítójával munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
 • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
 • azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,
 • azok a személyek, akik a keverék kutya fotópályázat mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
 • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a keverék kutya fotópályázaton való részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a keverék kutya fotópályázatról előzetes értesítés nélkül kizárni.
A keverék kutya fotópályázaton való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

 1. SZERVEZŐ JOGAI

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a keverék kutya fotópályázaton való részvétel során, a verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a verseny feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

Székesfehérvár, 2023. október 12.

Az újra rendelés gyakoriságát a kosár megjelenítése után tudod megadni a kiválasztott termék esetében.